Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació…

Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals (competència 5 del document Competències bàsiques de l’àmbit digital – secundària, vinculada, entre altres, a la matèria de ciències socials, geografia i història)

Aquesta competència fa referència a la comprensió de la informació i al seu processament cognitiu mitjançant l’ús d’instruments i aplicacions digitals. L’objectiu és construir coneixement significatiu a partir dels aprenentatges i de les pròpies idees, i també resoldre problemes reals o versemblants i interpretar situacions de la vida quotidiana. Tot i que la informació per crear nou coneixement prové de fonts molt diverses, llibres, la pròpia memòria, converses, etc., també s’obté d’Internet, per la qual cosa aquesta competència suposa continuar el treball intel·lectual de la tasca que s’ha iniciat a la competència 4. El desenvolupament de la competència suposa la construcció i aplicació de models o patrons per mitjà de recursos digitals que facilitin als estudiants les tasques d’organitzar, comprendre, representar i comunicar pensaments, arguments i conclusions relacionats amb els continguts curriculars i amb la vida quotidiana. Aquestes tasques es poden realitzar tant de forma individual com col·laborativa. L’adquisició d’aquesta competència fa referència a l’ús de la tecnologia digital com a instrument de treball intel·lectual, i té en compte la complexitat digital amb què s’expressen aquestes destreses intel·lectuals, i l’expertesa en la utilització i l’adaptació del programari per realitzar la tasca convinguda. Per a la gradació s’ha tingut en compte l’abast dels instruments digitals: genèrics o específics, i la seva combinació per realitzar una producció multimodal. Es distingeixen els instruments digitals genèrics, com ara el processador de textos, dels instruments digitals específics i propis del web 2.0 per les seves característiques d’usabilitat i funcionalitat. Els instruments digitals genèrics són més versàtils, per la qual cosa tenen un ús generalitzat, tot i que ofereixen poca especialització per al desenvolupament de la tasca, com seria, per exemple, crear un mapa conceptual amb un processador de text. Els instruments digitals específics compten amb prestacions que permeten una major intencionalitat per realitzar determinades tasques, com per exemple un programa específic per crear mapes conceptuals. La combinació d’instruments i aplicacions correspon a la gradació de tercer nivell. S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies i senzilles de cada aplicació, i les funcions estàndards són les més àmpliament utilitzades en les diferents aplicacions digitals.

Gradació

  • 5.1. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals genèrics.
  • 5.2. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals específics, mitjançant les seves opcions bàsiques.
  • 5.3. Organitzar i construir nou coneixement combinant diversos instruments digitals i emprant les opcions estàndards d’instruments específics.

Orientacions metodològiques

L’elaboració d’expressions significatives dels aprenentatges i de les idees és un procés transversal que es produeix en totes les matèries curriculars. El fet que aquestes representacions es realitzin per mitjans digitals en facilita la difusió i la relació entre les persones més enllà de l’espai i del temps. En conseqüència, suposa una oportunitat per crear entorns d’aprenentatge on el docent pot col·laborar amb més facilitat en el guiatge i evolució dels aprenentatges de l’alumnat. Els professors, per iniciar els alumnes en l’ús de les eines pròpies del web 2.0, poden facilitar-los tutorials o demostracions que poden ser elaborats tant pels docents com pels mateixos alumnes o utilitzar el gran ventall de guies que es poden trobar a Internet. Atès que es tracta d’una competència que es basa en la creació de coneixement, fóra bo que el docent mantingués una actitud oberta al diàleg i flexible davant les diferents expressions dels alumnes per tal d’acompanyar-los durant tot el procés de descoberta. Convé subratllar que les característiques tècniques de la majoria de productes digitals faciliten procediments amb què l’estudiant pot anar modificant les seves produccions en la mesura que es valori oportú i fomentar, així, la reflexió crítica d’allò que va elaborant. En el moment d’iniciar un projecte el professor ha de donar la informació suficient del producte que s’espera que es creï, els recursos, aplicacions i eines digitals que poden ajudar els estudiants per a la realització de la tasca encomanada, el temps que s’hi ha de destinar i, en cas que s’hagi de fer un treball en grup, ha de donar indicacions sobre com s’ha d’organitzar. Tal com s’ha dit en la introducció, en la societat del coneixement, la digitalització comporta canvis a tot el cicle de l’aprenentatge: des de la cerca i el tractament de la informació, la generació de nou coneixement (personal) fins a la seva transmissió. El docent ha de considerar que, en tant que el coneixement es construeix a partir de la interacció amb l’entorn, les aplicacions digitals participen també, com a agents actives, en aquesta interacció. Les característiques del funcionament dels programaris digitals obliguen l’alumne a ajustar i reformular el seu coneixement i, en definitiva, a enriquir el seu procés cognitiu perquè el resultat del producte sigui el correcte, tant si es tracta de simuladors (per exemple, si en un programari de cinemàtica les unitats de les dades introduïdes no són les adients, no es produirà la representació del moviment correcta), com en els casos on l’aplicació retorna una retroacció (feedback) a l’usuari amb propostes autocorrectives (com per exemple el corrector ortogràfic). Així mateix, les aplicacions digitals també proporcionen un ventall de possibilitats d’emmagatzematge (vegeu la competència 6), difusió i publicació (vegeu la competència 7) del coneixement que l’alumnat va construint, al llarg de la seva escolaritat, de treball col·laboratiu (vegeu la competència 8). Les possibilitats d’emmagatzematge i publicació fomenten, al seu torn, la revisió, l’ampliació, la consulta, l’actualització i la reformulació, novament, d’aquest coneixement al llarg del temps, així com la interacció entre iguals. L’ús correcte del programari, les possibilitats de revisió de les tasques emmagatzemades i la interacció entre iguals participen en la creació del nou coneixement personal al llarg de la vida.

A tall d’exemple, es detallen a continuació un seguit d’activitats associades a aquesta competència:

• Utilitzar les eines per subratllar d’un processador de textos. • Extreure parts significatives d’un document de text, d’àudio o de vídeo. • Fer esquemes a partir d’un processador de textos senzill o bé utilitzant un programari específic. • Construir des de diagrames bàsics fins a diagrames dinàmics. • Elaborar presentacions, des de les presentacions més clàssiques fins a usos més sofisticats en funció del programari. • Crear mapes conceptuals a partir d’un vocabulari bàsic, que es poden anar completant i modificant a mesura s’hi incorpori informació addicional. • Crear pòsters digitals. • Crear produccions multimèdia. • Participar en publicacions de tipologies de discurs diverses. • Elaborar mapes virtuals i treballs de geolocalització. • Fer línies del temps. • Interpretar i generar bases de dades. • Interpretar i crear infografies.

Per a més detalls, incloent-hi 1 exemple amb la seva rúbrica, vegeu el document, pàgines 36-44.

Anuncis

Quant a gbarnosell

Historiador; professor d'institut, col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i de L'Avenç
Aquesta entrada s'ha publicat en Bloc, Educació i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació…

  1. Retroenllaç: Les competències digitals a l’ensenyament (primària i secundària) | Història! Bloc de Genís Barnosell

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s